Supervision.

Jeg tilbyder supervision til dig i dit arbejdsliv, om du er kørt træt, ikke længere magter dit nuværende job, måske endda overvejer at sige op - eller er blevet sygeskrevet fra dit arbejde.

Eller vil du og din kollega gerne samarbejde, men I går til stadighed skævt af hinanden? I supervision ser vi på, at I kommer fra 2 sæt familiesystemer med hver sit familiemønster og må lære, at ingen af jer er "rigtige" eller "forkerte", men blot forskellige. Ud fra denne accept kan samarbejdet opstå!

Til dig som præst kan jeg som uddannet sjælesørger og psykoterapeut tilbyde supervision i forhold til din præstegerning. Jeg har selv mange års erfaring indenfor dette feldt, idet min mand og jeg arbejdede 8 år i Lesotho/Sydafrika fra 1970-78, hvor vi begge arbejdede i kirkeligt regie. Sidenhen var jeg 4 år medhjælpende præstefrue i frikirkeregie på Sjælland. Jeg kender derfra problematikker som en præst/ sjælesørger kan stå overfor og kan derfor gå med dig et stykke ad vejen, så du kommer videre - i positiv retning!

Som uvildig, professionel person er jeg trænet i at lytte og forstå og har tavshedspligt! Således kan jeg tilbyde den hjælp, du behøver.