Familieterapi.

Til tider har mennesker "ondt i familien", og det bliver nødvendigt at få talt sammen som familie, mens der er en terapeut tilstede. Som forældre kan I komme selv, eller I kommer med sønnen eller datteren, som trænger til at få hjælp - alt efter, hvordan vi bedst kan løse knuderne.

Er I en sammenbragt familie med dine, mine og måske vores børn? Det er et stort arbejde at bringe en familie sammen, som reelt består af 2 familier med hver deres værdier, normer og vaner.
Det er I voksne, der har valgt hinanden og ikke børnene. Der kan være jalousi, misundelse, angst for at miste far/mor til den nye partner, og hvad hvis far/mor bedre kan lide den nye "søskende".
Det kan være en lettelse at få en udefrakommende person, der ikke er følelsesmæssigt involveret til at hjælpe jer med at kommunikere og være øjenåbner uden at være fordømmende.

Har du som voksen behov for et fornyet forhold til din mor, far, søster eller bror, kan samtaleterapi være vejen. I kan komme sammen, eller starte op med en personlig samtale hver for sig - for derefter at tage en fælles terapi. Det nytter noget!