Terapi.

Gennem min uddannelse har jeg lært at arbejde, så den enkelte bliver hjulpet videre, alt efter personlighed og aktuelt behov. Uddannelsen har givet mig en bred vifte af metoder. Jeg er således ikke bundet op på én "terapeutisk metode", som skal tilpasses alle klienters problematikker. Friheden i metodevalget giver flere terapeutiske muligheder i mit møde med dig.

Oplevelsesorienteret psykoterapi:
Jeg arbejder oplevelsesorienteret, hvilket vil sige, at når jeg sidder sammen med dig/jer, tager jeg udgangspunkt i kontakten her og nu og arbejder ud fra dette.

Samtaleterapi:
"På den ene side og på den anden side!" Den problematik kender vi alle, at vi kæmper med for og imod uden at blive afklaret. Her kan vi sammen hjælpes ad med at konkretisere diskussionen, der foregår på det indre plan, og derved komme frem til en bæredygtig beslutning.

Drømmeterapi:
- er en effektiv indfaldsvinkel, som jeg er begejstret for at benytte, hvis den passer til dig.Drømme er som en ven, der banker på for at få din opmærksomhed. Drømme vil ikke fortrænges og glemmes - heller ikke mareridtene!
Gennem samtale og bearbejdning af dem får du støtte i din proces med at blive hel.

Tegneterapi:
- kan for nogle være en hjælp til at tydeliggøre, hvad de tumler med. Ved at få det ud i en enkel tegning kan vi tale om det, der ligger dybere og måske næsten er skjult for dig selv.