Parterapi.

Er I et par, som slet ikke føler jer hørt eller forstået af hinanden? Måske i et dansk-udenlandsk parforhold?
Her kan jeg hjælpe jer i netop den proces, det er at lære at lytte bevidst til, hvad den anden siger – ikke hvad du tror han / hun vil sige.

Og du kan øve dig i selv at blive tydeligere i dine budskaber til din partner, lære at udtrykke dine ønsker og behov - vel vidende, at du kun kan få det, den anden er villig til at give. Således kan I komme videre.

Det gælder for parforhold (som for venskaber), at I kommer fra 2 sæt familiesystemer med hver sit familiemønster.
I fatter måske ikke hinandens selvfølgeligheder: Den ene kommer f.eks. fra et meget "privat" hjem, hvor man ikke udbasunerer netop det private, mens den anden kommer fra et mere åbent familiesystem, hvor alt kan fortælles. Så er det, at vi let tænker om den anden: Det er da en mærkelig måde at opføre sig på.” - Her er det vigtigt at lære, at ingen af jer er ”rigtige” eller ”forkerte”. I er forskellige, og I må lære at respektere hinanden og samarbejde ud fra disse forskelligheder.